Lotan ohjauspaneeli

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Näyttö ja ohjelmointi

Panel top.jpg

Vasen:
(Mittari:) Karan kierrosluku (RPM)
(Mittari:) Karan kuormitus (LOAD)
(Valot:) Makasiini valmis (ATC READY); akselit kotiasemassa (X) (Y) (Z) (B)
(Valot:) Hälytykset(ALARM): Leikkuuneste (COOLANT), Karavika (SPINDLE TROUBLE), Johdeöljy (LUBE FAULT), Hätäseis (EMG), Paineilma (AIR PRESSURE)
(Napit:) Makasiinin käsinajo (MAGAZINE): [CW]=myötäp. [CCW] = vastap.
Keski:
Näyttö ja softanäppäimet sen alla
Oikea:
[RESET] Hälytysten kuittaus
CURSOR [↑], [↓] riviselailu
PAGE [↑], [↓] sivuselailu
(Napit, valk.:) G-koodien syöttö ja muokkaus
(Napit, sin. oik) G-koodin muokkaus; [ALTER] muuta sana, [INSRT] sijoita sana väliin, [DELET] poista sana, [CAN] peruuta näppäily
(Nappi, valk. oik) G-koodin muokkaus; [/.# EOB] Lauseen lopetus muokkaustilassa
(Napit, sin:) Näytön sisällönvalinta; [POS] asema, [PRGRM] ohjelma, [MENU OFSET] Työkoordinaatit ja työkaluoffsetit, [DGNOS PARAM] diagnostiikka ja koneparametrit, [OPR ALARM] operaattoriviestit ja hälytykset, [AUX GRAPH] työstöradat ja työkierrot graafisesti

Käyttöpainikkeet

Panel bottom.jpg

Vasemmalta:
(Nappi, kelt.:) SPINDLE RESET; Karan resetointi virhetilanteessa (harvinaista)
(Nappi, vihr.:) T.UNC; työkalun irroitus. ENNEN KÄYTTÖÄ LUE OHJEET KOHDASTA ”Työkalujen kanssa operointi”!
(Kytkin) PROGRAM RESTART ON. Käytetään lähinnä tuotannossa monistettaessa kappaleita. Älä koske – kysy jos tuntuu tarvetta. Pitää olla asennossa ”OFF” eli alaspäin.
(Avainkytkin) PROGRAM PROTECT. Estää G-koodiohjelman muokkauksen ollessaan pystyasennossa.
(Napit PROGRAM SOURCE): ajotavan valinta automaatti; g-koodin muokkaus; manual data input1
(Napit OPERATION SELECT): automaattiajon toimintatavan hienosäätöä
(Napit EXECUTION): automaattiajon ohjaus (myös MDI-toimintojen käynnistys)
(Napit OPERATION): käsinajomoodin valinta
(Napit SPEED/MULTIPLY): käsinajon nopeuden valinta / kertoimen valinta
(Napit AXIS/DIRECTION): käsinajettavan liikeakselin ja suunnan valinta
(Napit SPINDLE): karan käynnistys ja pysäytys käsin
(Napit COOLANT): Leikkuunesteen ohjaus päälle/pois/auto
(Kiertovalitsin OVERRIDE): Liikenopeuden säätö automaattiajossa ja joillakin käsinajotavoilla


Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava