Lotan käsinajo

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koneen ollessa ajovalmis (ei hälytyksiä; punainen majakka ei vilku; näytössä ei ole ”alarm” tekstejä jne jne), voidaan lähteä käsinajolle valitsemalla jokin (OPERATION).

Panel Operation.jpg

Panel Speed Multiply.jpg

1. [HOME]: Yhden tai useamman akselin kotiasemaan ajo

a) Valitse [HOME] (valo syttyy)
b) Valitse kotiutettavat akselit (1 tai useampia, valot syttyvät akselipainikkeisiin)
c) käynnistä kotiinajo [HOME START]

2. [JOG]: Akselin liikuttaminen vakionopeudella

a) Valitse [JOG] (valo syttyy)
b) Valitse kerroin (SPEED/MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100] tai TRAVERSE
c) paina akselinappia +/- X Y Z jolloin kyseinen akseli liikkuu haluttuun suuntaan. HUOM: valittu liikesuunta on työkalun suunta, ei esim. pöydän.

3. [INC JOG]: Akselin liikuttaminen määrämatkan vakionopeudella

a) Valitse [INC JOG] (valo syttyy)
b) Valitse kerroin kuten edellä
c) akselinapin painallus siirtää nyt akselia kertoimen osoittaman määrä per painallus. Kerroin ilmaisee siirrettävien koneinkrementtien määrän. Lotan inkrementti on 1/1000 mm eli 1 um.

4. [MPG]: Akselin liikuttaminen pulssipyörän avulla

a) Valitse [MPG] (valo syttyy)
b) valitse kerroin eli inkrementtejä peri pyörän askelväli (SPEED/MULTIPLY) [LOW x1]; [MEDL X10], MED X100]
c) valitse liikuteltava akseli +-X, +-Y, +-Z tai +- 4. MPG-ajolla akselin etumerkillä ei ole väliä, pyörä liikuttaa molempiin suuntiin.
d) pyörän kiertäminen myötäpäivään siirtää akselia positiiviseen suuntaan ja päinvastoin. HUOM!: ole tarkkana kun työkalu on lähellä jotain, erityisesti pöydän pintaa, ettet vahingossa aja päin kiinteää estettä. Luvassa on konevaurioita pahassa tapauksessa! Ajattele suunnat tarkasti ennen kuin pyöräytät nopeasti isolla keroimella!

5. [TEACH] ja [OFSET MESUR] jätä rauhaan.

Peruutus pois päätyrajalta

Ei ole harvinaista, että liikuteltaessa akseleita käsinajolla liike jatkuu epähuomiossa alueen päähän asti ja ylikin. Lotta valvoo liikkeitä ja pysäyttää ne ennenkuin tapahtuu vahinkoa.
Jokaisen akselin liikealueen kumpaakin päätä rajoittaa kaksi rajaa; ohjelmallinen pehmeä raja (Soft Limit) ja sähköisesti ilman ohjelman tukea toteutettu kova raja (Hard Limit). Jälkimmäinen on ehdoton ja aiheuttaa akseliservon sähkönsyötön katkaisun täysin sähkömekaanisesti.
Jos olet ajanut päin pehmeää rajaa mikä tapahtuu helposti hitaalla ryömintäajolla tai MPG-pyörällä liikutellen, liike pysähtyy ja näyttö hälyttää OVERTRAVEL. Riittää kun peruutat akselia hieman ja kuittaat hälytyksen [RESET]-painikkeella. Mikäli ajat esim [JOG] moodissa täydellä liikenopeudella [TRAVERSE] päin rajaa, ei liike ehdi pysähtyä pehmeän rajan aktivoituessa, vaan akseli ajaa kovalle rajalle asti. Tällöin akseliservon sähköt katkeavat ja edellisten hälytysten lisäksi myös hätäseis-valo (EMG) paneelissa syttyy. Tästä tilanteesta et voi peruuttaa pois samoin kuin edellä. Tilanne puretaan seuraavasti:

  1. Paina ohjauspaneelin vasemmassa kyljessä oleva pyöreä punainen nappi alas ja pidä se alhaalla koko seuraavan operaation ajan,
  2. Odota kunnes akseliservojen syötö palautuu (kuulet kun kontaktori loksahtaa taas kiinni). Kuittaa hälytys [RESET]-napilla.
  3. Valitse sopiva käsinajomoodi ja peruuta akseli pois päädystä. OLE VAROVAINEN! Painamasi nappi OHITTAA KAIKKI PÄÄTYRAJAT joten jos ajat väärään suuntaan, alkaa tulla vahinkoa aika pian. Älä siis erehdy suunnasta.
  4. Kun olet liikuttanut akselin takaisin työalueelle, voit vapauttaa napin ja tilanne on taas normaali.


Lotta Ohjeet:

Edellinen

Ylös

Seuraava