Ohjelmointi (Lotta)

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Liikkuminen työalueella

Navigating the work area

Ohjelman siirtäminen Lotalle lähiverkossa

Lotan sarjaporttiohjaukseen on liitetty Raspberry Pi -kone, jotta ohjelmat voi lähettää koneelle läbin omassa verkossa web-käyttöliittymässä. Käynnistä tarvittaessa RasPi uudestaan, jos et saa yhteyttä.

Transferring a program to Lota on a LAN

A Raspberry Pi machine is connected to Lota's serial port control so that programs can be sent to the machine through its own network in a web interface. If necessary, restart RasPi if you are unable to contact.

Osoitteet:
http://lottaldr.local/6 Tai:
http://192.168.110.160/6 (jos on esim mDNS-rajoittunut)
Tai jos raspin wifi on rikki niin eetterin IP-osoite on:
http://192.168.110.161/4 (tuo mDNS toimii siitä riippumatta)

Web-käyttöliittymä sisältää myös muuta funktionaalisuutta kuten työkalun pituusoffsetin laskentaa.

Projektin github-sivu: https://github.com/HelsinkiHacklab/lottacnc

Addresses:
http: //lottaldr.local/6 This is:
http://192.168.110.160/6 (if mDNS restricted, for example)
Or if raspin wifi is broken then the ether IP address is:
http://192.168.110.161/4 (that mDNS works regardless)

The web interface also includes other functionality such as tool length offset calculation.

Project github page: https://github.com/HelsinkiHacklab/lottacnc

Ongelmatilanteet ja suunnitellut korjaukset

https://discourse.hacklab.fi/t/cnc-alkeiskurssi-viimeinen-kerta-keskiviikkona-2-12-kello-18-00-labilla/260/20

Jostain mystisestä syystä ton usb-serialin (tai usb-wlanin, tai...) takaisin raspiin kiinnitökkääminen johtaa crashiin ja boottiin, parempi siis että ette irroittele sitä (lisäksi se weppikilke saa hepulin puuttuvasta sarjaportista) jos on ihan pakko päästä raspin ohi siihen sarjaporttiin niin sitten se sarjakaapeli irti usbikilkkeestä jne, jos ei laita takaisin niin tiedossa on rangaistuksia.

Koska RasPi on yhteydessä verkkoon langattomasti ja huonossa suunnassa tukiasemasta, niin yhteys katkeilee toistaiseksi helposti, kunnes asialle tehdään joskus jotain.

Problem situations and planned fixes

https://discourse.hacklab.fi/t/cnc-alkeiskurssi-viimeinen-kerta-keskiviikkona-2-12-kello-18-00-labilla/260/20

For some mysterious reason, putting a ton of usb serial (or usb-wlan, or ...) back on the rasp will lead to a crash and boot, so you better not disconnect it (plus that weppilikke gets hepul from the missing serial port) past that serial port then then that serial cable disconnected from the usb chip etc. if not put back then there are known penalties.

Because RasPi is connected to the network wirelessly and in the wrong direction from the base station, the connection is easily disconnected for the time being until something is sometimes done about it.Ylös