Lotan leikkuuneste

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Lotta's cutting fluid

Nesteen kierto

Lotan leikkuuneste kiertää koneen alla olevasta säiliöstä oikeassa takanurkassa olevan pumpun voimalla. Pumpun lähtöpuolella on ensin takaiskuventtiili, sitten haaroitus karan viereen tuleville leikkuunesteliitännöille ja toinen haara solenoidiventtiilille. Venttiilin takaa linja haarautuu kahteen ja menee korin takareunassa oleviin lastujen huuhteluun tarkoitettuihin pisteisiin. Karan viereen tuleva litku jatkaa pumpulta ylöspäin paksua putkea haaroituskappaleeseen, jonka yläpuolella on kaksi solenoidiventtiiliä, yksi kummallekkin karan viereiselle linjalle. Näistä mennään kahdella erillisellä ohuella letkulla karan viereen.

Fluid circulation

Lotta's cutting fluid circulates from the tank under the machine by the pump in the right rear corner. On the outlet side of the pump there is first a non-return valve, then a branch for the cutting fluid connections next to the stem and a second branch for the solenoid valve. Behind the valve, the line branches into two and goes to the chip flushing points at the rear of the body. The sluice next to the stem extends from the pump upwards a thick pipe to the branch body, above which there are two solenoid valves, one for each line adjacent to the stem. Of these, two separate thin hoses go next to the spindle.

Venttiilit

Venttiilejä ohjataan 24V solenoideilla, pumpun sähköt tulevat koneen kyljessä olevan liittimen kautta. Pumpun yhteydessä on myös yksi solenoidi, jonka tarkoitus on epäselvä. Litkusäiliössä on pinnankorkeusanturi ilmaisemassa alarajan litkulle.

Valves

The valves are controlled by 24V solenoids, the pump's electricity comes through a connector on the side of the machine. There is also one solenoid associated with the pump, the purpose of which is unclear. The slip tank has a level sensor to indicate the lower limit for the slip.

Pumppu

Pumppu on 3-vaihemoottorilla toimiva keskipakopumppu. Pumppua ohjataan sähkökaapissa olevalla kontaktorilla. Pumppu ei ole itseimevä, eli jotta pumppu toimii sen on oltava täynnä nestettä. Pumpussa on linjat painemittaukselle sekä imu- että lähtöpuolella, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä. Pumpun kytkentärasiassa on käännetty ylin ja keskimmäinen vaihe ristiin, jotta pumpu pyörisi oikeaan suuntaan.

Pump

The pump is a centrifugal pump with a 3-phase motor. The pump is controlled by a contactor in the electrical cabinet. The pump is not self-priming, ie it must be filled with liquid for the pump to work. The pump has lines for pressure measurement on both the suction and outlet sides that are not currently in use. The top and middle phases of the pump junction box are inverted so that the pump rotates in the correct direction.

Leikkuuneste

Käytettävä leikkuuneste on https://www.ebay.com/itm/262021217861 viimeisessä läbillä jäljellä olevassa pullossa pitäisi olla aina kiinni tämä lappu: https://www.dropbox.com/s/1iimmkny1f6pl9z/leikkausnestelappu.pdf?dl=0 ja kuten lapussa lukee, kun ko pullon avaa pitää samantein järjestää uusien litkujen tilaus.

Cutting fluid

The cutting fluid to be used is https://www.ebay.com/itm/262021217861 the last bottle left through should always have this label attached: https://www.dropbox.com/s/1iimmkny1f6pl9z/cutting fluid.pdf?dl=0 and as the tag reads, when you open the bottle, you must immediately arrange an order for new slides.