Ero sivun Puutyöhuone versioiden välillä

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Isot sähkötyökalut)
(Large power tools)
Rivi 105: Rivi 105:
 
* Saws
 
* Saws
 
** [[Vannesaha BAS 500 DNB| Bandsaw BAS 500 DNB| Elektra Beckum BAS 500 DNB "Fourdigit-Nellie" (will go)]]
 
** [[Vannesaha BAS 500 DNB| Bandsaw BAS 500 DNB| Elektra Beckum BAS 500 DNB "Fourdigit-Nellie" (will go)]]
** [[Vannesaha Manko|Beltsaw Man-Ko (New belter - under testing)]]
+
** [[Vannesaha Manko|Beltsaw Man-Ko (New belter)]]
 
** [[Vannesaha Einhell BS 315UG|Bandsaw Einhell BS 315UG]]
 
** [[Vannesaha Einhell BS 315UG|Bandsaw Einhell BS 315UG]]
 
** [[katkaisusaha|Mitre saw  Bosch GCM 12 SDE]]]
 
** [[katkaisusaha|Mitre saw  Bosch GCM 12 SDE]]]

Versio 11. toukokuuta 2021 kello 00.07


Käsityökalujen säilytys puutyöhuoneen seinällä.(vanha kuv.)
Sumia
Englesh (sort of kind)

Tilan käyttö

 • Metallitöiden tekeminen puutyötilassa ehdottomasti kielletty. Tulipalovaara ja metallilastut rikkovat puutyökalut.
 • Palauta aina käyttämäsi työkalut takaisin paikalleen
 • Pidä kaikkien laatikoiden kannet aina kiinni, muuten ne ovat täynnä sahanpurua
 • Siivoa tila aina käytön jälkeen, tehdyn työn määrästä riippumatta
  1. Siivoa harjalla työpinnat
  2. Lakaise lattialta puru ja lastut kasaan
  3. Siirrä kihvelillä ja harjalla suurin osa purusta ja lastuista roskikseen
  4. Imuroi teollisuusimurilla puru pois laitteista
  5. Imuroi loput purut pois lattialta
  6. Tyhjennä roskis, tarkemmat ohjeet hätäpoistumistien ovessa
 • Kaikki työtasot tulee jättää tyhjiksi
 • Tilaan jätetyt merkitsemättömät kappaleet tulkitaan joko vapaaksi materiaaliksi tai roskaksi.

Use of space

 • Absolutely no metalworking in the woodworking room (fire hazard, metal ruins the tools)
 • Always put the tools you used back in original place
 • Always keep the lids of all boxes closed, otherwise they are full of sawdust
 • Always clean the space after use regardless of the amount of work done
  1. Clean the work surfaces with a brush
  2. Sweep the filing and chips off the floor in a pile
  3. Move with a dustpan and brush the most of the filing and chips into trash
  4. Hoover the chip off the equipment with an industrial vacuum cleaner
  5. Hoover the remaining sawdust off the floor
  6. Empty the trash, more detailed instructions are on the emergency exit door
 • All tables should be left empty
 • Unmarked pieces left in the space are interpreted as either free material or trash

Turvallisuus

 • Sähkötyökalut pitävät kovaa ääntä, joten käytä kuulosuojaimia.
 • Etenkin hiomakoneiden käyttö aiheuttaa myös hienoa pölyä ilmaan, joten käytä hengityssuojaimia.
  • Huomioi että osa puuista on myrkyllisiä.
 • Etenkin sorvi sekä jyrsin saattavat heittää puulastuja, joten käytä suojalaseja.
 • Monet puuvahat ja -öljyt saattavat saada käytetyt rätit tai pensselit syttymään itsekseen.
  • Hävitä rätit ja muut tulipalo-vaaralliset kamat polttamalla ulkona (Jos ei ole liian myrkyllistä).

Security

 • Power tools make a loud noise, so wear hearing protection.
 • Especially the use of sanders make fine dust in the air, so wear respirators.
  • Note that some trees are poisonous
 • Especially a lathe as well as a cutter may throw wood chips, so wear goggles.
 • Many wood waxes and oils can cause used rags or brushes to ignite on their own.
  • Dispose of rags and other fire hazards by burning them outdoors. (If not too toxic)

Varustelu

Osa puutyötilan työkaluista ja koneista on lainassa yhdistyksen jäseniltä. Tämän johdosta tilan työkalut vaihtuvat välillä ja siksi lista on ohjeellinen.

Equipping

Part of the tools and machines in the wood workspace are on loan from the members of the association. As a result - the status of tool changes from time to time and therefore the list is indicative.

Isot sähkötyökalut

Large power tools

Sähkökäyttöiset käsityökalut

 • Akkuväännin, 3kpl
 • Hiomakoneita
  • Nauhahiomakoneita
  • Epäkeskohiomakone
  • Tasohiomakoneita
 • Pistosaha
 • Sirkkeli
 • Lamellijyrsimiä
 • Sähköhöylä
 • Yläjyrsin

Käsityökaluja

 • Sahoja
 • Talttoja
 • Viiloja
 • Höyliä
 • Ruuvimeisseleitä
 • Puukkoja
 • Kirves
 • Käsipora
 • Vasaroita
 • Nuijia
 • Hiomatukia
 • Viivottimia, Harppeja, Kyniä, ym.

Power hand tools

 • Cordless Impact Wrench (3)
 • Sanders
  • Belt sanders
  • Eccentric grinding machine
  • Face grinder
 • Jigsaw
 • Circular saw
 • Lamella milling machine
 • Electric planer
 • Router

Hand tools

 • Saws
 • Chisels
 • Files
 • Planers
 • Screw drivers
 • Knives
 • Ax
 • Hand drill
 • Hammer
 • Mallets
 • Hand sander holders
 • Rulers, Compass, Pens, Misc.

Materiaalin varastointi

Puutyötilan varastoon saa jättää materiaalia seuraavin reunaehdoin

 • Ei lastulevyä (tai laminoitua lastulevyä, kuten pöytälevyjä)
 • Ei isoa määrää MDF-levyä
 • Vain käyttökelpoisen kokoisia palasia
  • Perus männynpalasten osalta kappaleen täytyy olla vähintään 50cm pitkä
  • Jalopuiden osalta pienemmätkin kappaleet ovat tervetulleita
  • Vaneripalojen oltava vähintään 10x10cm
  • Käyrillä b-luokan laudoilla emme tee mitään
 • Lautojen tai levyjen mahdollisesti vahingoittuneet tai epämääräisen muotoiset kohdat on sahattava pois ja vietävä roskiin
 • Naulat, ruuvit ja ym metalliosat on poistettava
 • Materiaali on varastoitava siististi, levyt kärryyn ja lankut telineille
 • Jos varasto on täynnä, täytyy sieltä tarvittaessa poistaa heikkolaatuisempaa vastaavaa materiaalia uuden tieltä
 • Materiaalin varastoiminen suoraan lattialle on kielletty

Puutteet

 • Hiomaholkkeja isoon nauhahiomakoneeseen
 • Paremmat sorvitaltat noin 50e/kpl joko malmin terästä tai plektra-tradingiltä
 • Hyvälaatuiset perusterät jyrsimiin
 • PuuCee1000 - Puu CNC jyrsin

Ja sitten harvinaisempaa roipetta käsityökaluston täydentämiseksi: / Special hand tools:

Laitteiden kuluvien osien tietoja /

 • Terät
  • Pöytäsaha 300 - 400mm terät 30mm keskireijällä, 120mm piirtoterät 20mm keskireijällä
  • Katkaisusaha bosch GCM 12 SDE: terä 305mm 30mm keskireijällä
  • Pieni vannesaha: terän pituus 2240mm leveys 6-15mm
  • Vannesaha "Nelli-Nelisormi" terän pituus 3380mm leveys 6-25mm
  • Makitan käsisirkkelin terä:
 • Hiomatarvikkeet
  • Black&Decker käsi-nauhahiomakone KA88: Nauhan koko 75 / 533 mm
  • Makitan nauhahiomakone 100 x 610mm nauhat / belts
  • "17 reikäiset" 150mm tarrakiinitteiset hiomalaikat Festoolin epäkeskokoneeseen Sanding discs, with 17 holes, stick-on
  • "8 reikäiset" 125mm tarrakiinitteiset hiomalaikat Boschin koneeseen Sanding discs, with 8 holes, stick-on
  • Pöytämallin hiomakone: (BT46)
   • 100x915mm nauhat
   • 150mm liimakiinitteiset laikat
  • Iso nauhahiomakone: (KS 2400)
   • 2400x150mm nauhat
   • halkaisijaltaan 60, 50 ja 40mm 150mm korkeat hiomaholkit / Sanding spindle sizes: 60mm, 50mm ja 40mm 150mm
 • Muu
  • Tasohöylän digitaalimittari 2x AAA paristoa/battery
  • Pylväsporakoneen ristilaser 2x AA paristoa/battery

Material storage

The wood workspace may be left in storage under conditions containing the material:

 • No particleboard (or laminated particleboard, such as table tops)
 • No large amount of MDF-board
 • Only usable size pieces
  • For basic pine pieces, the piece must be at least 50cm long
  • For hardwoods, even smaller pieces are welcome
  • Pieces of plywood must be at least 10x10cm
  • On curved b-class planks are useless.
 • Potentially damaged or vaguely shaped areas of boards or plates must be sawn off and taken to rubbish
 • Nails, screws and other metal parts must be removed
 • The material must be stored neatly, the plates in a cart and planks on racks
 • If the store is full, if necessary, lower quality equivalent material must be removed from the path of the new one
 • It is forbidden to store the material directly on the floor


Deficiencies

 • Grinding sleeves for a large belt grinder
 • Better lathe chisels
 • Good quality basic blades for millers
 • PuuCee1000 - CNC wood router / Engraving machine

Ja Special hand tools:

Information on wearing parts of the equipment

 • Blades
  • Table saw: 300 - 400mm blades 30mm - axishole, 120mm drawing holes 20mm - axishole
  • Mitre saw bosch GCM 12 SDE: blade 305mm 30mm - axishole
  • Small belt saw: length 2240mm width 6-15mm
  • Big belt saw: lengtg 3380mm width 6-25mm
  • Makita's circular saw blade:
 • Sander belts / Sanding discs
  • Black&Decker hand-belt-sander KA88: Belt size 75 / 533 mm
  • Makitan hand-belt-sander: 100 x 610mm belts
  • "17 holes" 150mm Velcro sanding discs for Festool machine Sanding discs, with 17 holes, stick-on
  • "8 holes" 125mm Velcro sanding discs for Bosch machine Sanding discs, with 8 holes, stick-on
  • Table sander: (BT46)
   • 100x915mm belts
   • 150mm sanding discs
  • Big sander: (KS 2400)
   • 2400x150mm belts
   • diameters: 60, 50 ja 40mm 150mm, High sanding spindle sizes: 60mm, 50mm ja 40mm 150mm
 • Misc
  • Digital meter of planer: 2x AAA paristoa/battery
  • Cross laser pointer of column drilling machine: 2x AA paristoa/battery