G90 ja G91 Suhteelliset ja absoluuttiset koordinaatit

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

G90: Absoluuttikoordinatit käyttöön
G91: Suhteelliset koordinaatit käyttöön

Absoluuttiset koordinaatit määräävät aseman valituissa mittayksiköissä (Lotalla aina millimetrit) kulloinkin voimassa olevan koordinaatiston origosta.
Suhteelliset koordinaatit määräävät aseman valituissa mittayksiköissä suhteellisena kulloiseenkin sijaintiin.

Lause G00 G90 X100. Y100. Z100. siirtää työkalun koordinatiston pisteeseen {100,100,100}

Lause G00 G91 X100. Y100. Z100. siirtää työkalua 100.0 mm kunkin akselin positiiviseen suuntaan siitä, mistä liike alkoi.Edellinen

Takaisin G-koodiluetteloon

Seuraava