G28 Ajo kotiasemaan

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to navigation Jump to search

G28: Ajo kotiasemaan
Toiminto ajaa yhden tai useamman akselin kotiasemaan sen mukaan mitä akseleita argumentissa on mainittu.

Syntaksi: G28 P_

P_: osoittaa pakollisen välipisteen jonka kautta akselit kotiutetaan. Vähintään yksi akseli on mainittava, ja kotiutus tapahtuu ajamalla akseli ensin osoitetuun asemaan ja sen jälkeen kotiasemaan.
Koska usein ei haluta tehdä mitään erityistä liikettä ennen kotiasemaan siirtymistä, tyypillinen tapa on koodata kotiin ajo seuraavasti:
...
G28 G91 Z0.
G90
...

Koodisana G28 valmistelee kotiinajon, ja G91 asettaa suhteelliset koordinaatit voimaan. Tällöin koordinaattiviittaus Z0. tarkoittaa 0 mm siirtymää eli liikettä ei tapahdu, vaan ajetaan suoraan kotiasemaan siitä, missä nyt ollaan.
G28 kotiuttaa ne akselit jotka lauseessa mainitaa, joten ainakin yksi akseli on osoitetava, ja haluttaessa useampiakin jolloin ne kaikki kotiutetaan.
Välitömästi seuraavassa lauseessa palautetaan koordinaatiston esitystapa absoluuttimoodiin mikäli se oli voimassa ennen kotiuttamista.----

Edellinen

Takaisin G-koodiluetteloon

Seuraava