G01 Työstöliike

From Helsinki Hacklabin wiki
(Redirected from G01)
Jump to navigation Jump to search

G01: Funktio suorittaa koordinoidun liikkeen työstönopeudella annetuihin koordinatteihin.

G01 1.PNG

Syntaksi:

G01 {X|Y|Z} {F}

Liike tapahtuu kulloisestakin lähtöpisteestä lauseessa annettuihin koordinaatteihin. Mikäli jotain akselia ei mainita, sen aikaisempi arvo säilyy voimassa (liikettä ei tapahdu k.o. akselin suhteen. Vähintään yksi akseli on mainittava. Optionaalisesti voidaan mainita syöttönopeus jolloin se astuu voimaan ennen lauseen suoritusta. Muussa tapauksessa on voimassa tätä ennen annettu syöttönopeus. Joku syöttönopeus tulee joka tapauksessa olla voimassa, muuten liikettä ei tapahdu.Edellinen

Takaisin G-koodiluetteloon

Seuraava