Ero sivun TODO versioiden välillä

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Keskeneräinen)
(Incomplete)
Rivi 33: Rivi 33:
 
* General cleaning, floors can be vacuumed and boned, and rags on the tables can be collected in judgment boxes
 
* General cleaning, floors can be vacuumed and boned, and rags on the tables can be collected in judgment boxes
 
* Square-cutter-almond-combination machine: wonder and repair of the cutter part
 
* Square-cutter-almond-combination machine: wonder and repair of the cutter part
* Hiili(Coal), small yellow cnc cutter; electrical system box mounting, wiring, etc .; learn more at chadez @slack
+
* <del>Hiili(Coal), small yellow cnc cutter; electrical system box mounting, wiring, etc .; learn more at chadez @slack</del>
 
* Small metal lathe: protective bag / hood to keep dust out of the lathe when not in use
 
* Small metal lathe: protective bag / hood to keep dust out of the lathe when not in use
 
* Ceramic oven: attaching the thermostat box to the frame, writing operating instructions; more information Rambo @slack
 
* Ceramic oven: attaching the thermostat box to the frame, writing operating instructions; more information Rambo @slack

Versio 13. huhtikuuta 2021 kello 02.06

SisällysluetteloLeft column Finnish!

Right column English

Keskeneräinen

Tälle sivulle on kerätty listaa keskeneräisistä läbin koneisiin tai rakenteisiin liittyvistä projekteista.

 • Yleinen siivoaminen, lattioita saa imuroida ja luututa sekä pöydillä olevaa ryönää kerätä tuomiolaatikoihin
 • Kantti-leikkuri-mankeli-yhdistelmäkone: leikkuriosan ihmettely ja korjaus
 • Hiili, pieni keltainen cnc-jyrsin; sähköjärjestelmän kiinnitys laatikkoon, johdotus yms; lisätietoja chadez @slack
 • Pieni metallisorvi: suojapussi/koppa pitämään pöly poissa sorvista kun sitä ei käytetä
 • Keramiikkauuni: termostaattiboksin kiinnitys runkoon, käyttöohjeiden kirjoittaminen; lisätietoa rambo @slack
 • Jääkaapin kätisyyden vaihto, vaati keskimmäisen saranan mallinnuksen ja koneistuksen peilikuvana

Incomplete

A list of incomplete projects involving the machines or structures of the lab.

 • General cleaning, floors can be vacuumed and boned, and rags on the tables can be collected in judgment boxes
 • Square-cutter-almond-combination machine: wonder and repair of the cutter part
 • Hiili(Coal), small yellow cnc cutter; electrical system box mounting, wiring, etc .; learn more at chadez @slack
 • Small metal lathe: protective bag / hood to keep dust out of the lathe when not in use
 • Ceramic oven: attaching the thermostat box to the frame, writing operating instructions; more information Rambo @slack
 • Replacement of the hand of the door of fridge, required modeling and machining of the middle hinge as a mirror image

EI KIIRETTÄ

 • Infosivut, näyttävät slideja ja sivuja vierailijoille. Tarvitsee apua sarjaporttiviestinnässä + Ras-Pi. Lisätietoja: jssmk

VALMIINA ALOITTAMAAN

 • Maalaa lattia uudelleen. Saattaa tarvita apua vanhan maalin poistamisessa ensin. Tavaroiden siirtäminen eri paikoissa. Alustavat suunnitelmat vain toistaiseksi.

Not in a big hurry

 • Infoscreens, displays that show slides and pages of information for visitors. Needs help with serial port communication + Ras-Pi. For more info, ask: jssmk

Be prepared

 • Re-painting the floor. Might require help in removing old paint first. Moving stuff in different locations. Preliminary plans made only so far.

VALMIS

A list of completed projects involving the machines or structures of the lab.</del>

 • Sahapukkeja puutyötilaan, Wandelin mallin mukaisesti vähintään kaksi sirkkelin pöydän korkeudella olevaa ja kaksi katkaisusahan korkeudella olevaa
 • <del>Tulostustilan sähköt
 • Reitittimien ja muun laitteiston siirto isosta räkistä pieneen seinällä olevaan mustaan räkkiin; lisätietoja hallitukselta
 • Puutyötila; lämminilmarööri puusepälle; lisätietoja hallitukselta
 • Ovipumppu tulityötilan oveen
 • Minifactory asenna raspiin cura, laita profiilit ja asetukset kuntoon, dokumentoi; lisätietoja rambo @slack
 • Ultimaker pura-puhdista-kasaa-kalibroi; lisätietoja thjt @slack
 • Puutyötilan hyllyn jumppa
  • Muovisen sulaketaulun kohdalle tarvitaan lisää tilaa isompaa rasiaa varten
  • Siirretään 80cm hyllyväli hyllyn vasemmasta reunasta sähkökeskusten oikealle puolelle
  • Siirretään loppua hyllyä keskuksilta vasemmalla 20cm oikealle
  • Kasataan uusi 100cm hyllyväli hyllyn vasempaan päähän
 • parempi ratkaisu pahvinkeräykseen
 • Uusien jäte-astioiden merkintä ja ohjeiden kirjoittaminen
 • Sähkömiehille
  • Puutilan ilmanpuhdistin; nopeudensäädin pois ja tilalle koneen yhteydessä oleva kytkimellinen johto
  • "Uuden" pylväsporakoneen käyttökytkimen vaihto

DONE

A list of completed 'projects involving the machines or structures of the lab.

 • Saw logs for woodworking, according to Wandel model at least two at the height of the circular saw table and two at the height of the cutting saw
 • Print mode electricity
 • Transfer routers and other hardware from a large rack to a small black rack on the wall; more information from the government
 • Wood workspace; warm air knife for carpenter; more information from the government
 • Door pump for fire workspace door
 • Minifactory install rasp Cura, put profiles and settings in order, document; more information Rambo @slack
 • Ultimaker unpack-clean-pile-calibrate; more info thjt @slack
 • Wood workspace shelf gym
  • More space is required for the plastic fuse board for a larger box
  • Move the 80cm shelf spacing from the left edge of the shelf to the right side of the electrical panels
  • Move the end of the shelf from the centers on the left 20cm to the right
  • Assemble a new 100cm shelf spacing at the left end of the shelf
 • a better solution for cardboard collection
 • Labeling new waste containers and writing instructions
 • For electricians
  • Wood room air purifier; the cruise control off and replaced with the clutch cable connected to the machine
  • Replacement of the "new" column drill operating switch


SUUNNITELMAT

Remontti, loppuvuosi 2017 Tämän pohjalta lähdetään:

 • kuvan ehdotuksesta poiketen, ovi kemiahuoneeseen olisi 3d-tulostinten suunnasta?
 • Varmaa: seinä kompressorihuoneen suuntaan, siinä missä katto alkaa matalana.
 • Varmaa: vessa aiempaa pienikokoisempana
 • Neuvottelussa todettua: huoneen suunta muutetaan kapeaksi, kemiakaappi siirtyy ikkunan viereen
 • Jonkin verran epävarmaa: ovien sijoittelu
 • Jätetään myöhemmäksi: vanhat huonetta ympäröivät seinät, mitä niille tehdään

PLANS

'Renovation, rest of 2017' Based on this, we start:

 • Contrary to the picture suggestion, would the door to the chemistry room be from the direction of the 3D printers?
 • Sure: a wall in the direction of the compressor room, where the ceiling starts low.
 • Sure: the toilet is smaller than before
 • According to the meeting: the direction of the room is changed to a narrow one, the chemistry cabinet moves next to the window
 • Somewhat uncertain: the placement of the doors
 • Leave later: the old rooms are surrounded by walls, what is done to them

Uusi vessa 20171119.png