Ero sivun TODO versioiden välillä

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Incomplete)
(SUUNNITELMAT)
 
(Näytettyjen versioiden välissä on 2 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.)
Rivi 113: Rivi 113:
 
* kuvan ehdotuksesta poiketen, ovi kemiahuoneeseen olisi 3d-tulostinten suunnasta?
 
* kuvan ehdotuksesta poiketen, ovi kemiahuoneeseen olisi 3d-tulostinten suunnasta?
 
* Varmaa: seinä kompressorihuoneen suuntaan, siinä missä katto alkaa matalana.
 
* Varmaa: seinä kompressorihuoneen suuntaan, siinä missä katto alkaa matalana.
* Varmaa: vessa aiempaa pienikokoisempana
+
* <del>Varmaa: vessa aiempaa pienikokoisempana</del>
* Neuvottelussa todettua: huoneen suunta muutetaan kapeaksi, kemiakaappi siirtyy ikkunan viereen
+
* <del>Neuvottelussa todettua: huoneen suunta muutetaan kapeaksi, kemiakaappi siirtyy ikkunan viereen</del>
 
* Jonkin verran epävarmaa: ovien sijoittelu
 
* Jonkin verran epävarmaa: ovien sijoittelu
 
* Jätetään myöhemmäksi: vanhat huonetta ympäröivät seinät, mitä niille tehdään
 
* Jätetään myöhemmäksi: vanhat huonetta ympäröivät seinät, mitä niille tehdään
 
|
 
|
 +
 
== PLANS ==
 
== PLANS ==
  
Rivi 124: Rivi 125:
 
* Contrary to the picture suggestion, would the door to the chemistry room be from the direction of the 3D printers?
 
* Contrary to the picture suggestion, would the door to the chemistry room be from the direction of the 3D printers?
 
* Sure: a wall in the direction of the compressor room, where the ceiling starts low.
 
* Sure: a wall in the direction of the compressor room, where the ceiling starts low.
* Sure: the toilet is smaller than before
+
* <del>Sure: the toilet is smaller than before</del>
* According to the meeting: the direction of the room is changed to a narrow one, the chemistry cabinet moves next to the window
+
* <del>According to the meeting: the direction of the room is changed to a narrow one, the chemistry cabinet moves next to the window</del>
 
* Somewhat uncertain: the placement of the doors
 
* Somewhat uncertain: the placement of the doors
 
* Leave later: the old rooms are surrounded by walls, what is done to them
 
* Leave later: the old rooms are surrounded by walls, what is done to them

Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2021 kello 02.10

SisällysluetteloLeft column Finnish!

Right column English

Keskeneräinen

Tälle sivulle on kerätty listaa keskeneräisistä läbin koneisiin tai rakenteisiin liittyvistä projekteista.

 • Yleinen siivoaminen, lattioita saa imuroida ja luututa sekä pöydillä olevaa ryönää kerätä tuomiolaatikoihin
 • Kantti-leikkuri-mankeli-yhdistelmäkone: leikkuriosan ihmettely ja korjaus
 • Hiili, pieni keltainen cnc-jyrsin; sähköjärjestelmän kiinnitys laatikkoon, johdotus yms; lisätietoja chadez @slack
 • Pieni metallisorvi: suojapussi/koppa pitämään pöly poissa sorvista kun sitä ei käytetä
 • Keramiikkauuni: termostaattiboksin kiinnitys runkoon, käyttöohjeiden kirjoittaminen; lisätietoa rambo @slack
 • Jääkaapin kätisyyden vaihto, vaati keskimmäisen saranan mallinnuksen ja koneistuksen peilikuvana

Incomplete

A list of incomplete projects involving the machines or structures of the lab.

 • General cleaning, floors can be vacuumed and boned, and rags on the tables can be collected in judgment boxes
 • Square-cutter-almond-combination machine: wonder and repair of the cutter part
 • Hiili(Coal), small yellow cnc cutter; electrical system box mounting, wiring, etc .; learn more at chadez @slack
 • Small metal lathe: protective bag / hood to keep dust out of the lathe when not in use
 • Ceramic oven: attaching the thermostat box to the frame, writing operating instructions; more information Rambo @slack
 • Replacement of the hand of the door of fridge, required modeling and machining of the middle hinge as a mirror image

EI KIIRETTÄ

 • Infosivut, näyttävät slideja ja sivuja vierailijoille. Tarvitsee apua sarjaporttiviestinnässä + Ras-Pi. Lisätietoja: jssmk

VALMIINA ALOITTAMAAN

 • Maalaa lattia uudelleen. Saattaa tarvita apua vanhan maalin poistamisessa ensin. Tavaroiden siirtäminen eri paikoissa. Alustavat suunnitelmat vain toistaiseksi.

Not in a big hurry

 • Infoscreens, displays that show slides and pages of information for visitors. Needs help with serial port communication + Ras-Pi. For more info, ask: jssmk

Be prepared

 • Re-painting the floor. Might require help in removing old paint first. Moving stuff in different locations. Preliminary plans made only so far.

VALMIS

A list of completed projects involving the machines or structures of the lab.</del>

 • Sahapukkeja puutyötilaan, Wandelin mallin mukaisesti vähintään kaksi sirkkelin pöydän korkeudella olevaa ja kaksi katkaisusahan korkeudella olevaa
 • <del>Tulostustilan sähköt
 • Reitittimien ja muun laitteiston siirto isosta räkistä pieneen seinällä olevaan mustaan räkkiin; lisätietoja hallitukselta
 • Puutyötila; lämminilmarööri puusepälle; lisätietoja hallitukselta
 • Ovipumppu tulityötilan oveen
 • Minifactory asenna raspiin cura, laita profiilit ja asetukset kuntoon, dokumentoi; lisätietoja rambo @slack
 • Ultimaker pura-puhdista-kasaa-kalibroi; lisätietoja thjt @slack
 • Puutyötilan hyllyn jumppa
  • Muovisen sulaketaulun kohdalle tarvitaan lisää tilaa isompaa rasiaa varten
  • Siirretään 80cm hyllyväli hyllyn vasemmasta reunasta sähkökeskusten oikealle puolelle
  • Siirretään loppua hyllyä keskuksilta vasemmalla 20cm oikealle
  • Kasataan uusi 100cm hyllyväli hyllyn vasempaan päähän
 • parempi ratkaisu pahvinkeräykseen
 • Uusien jäte-astioiden merkintä ja ohjeiden kirjoittaminen
 • Sähkömiehille
  • Puutilan ilmanpuhdistin; nopeudensäädin pois ja tilalle koneen yhteydessä oleva kytkimellinen johto
  • "Uuden" pylväsporakoneen käyttökytkimen vaihto

DONE

A list of completed 'projects involving the machines or structures of the lab.

 • Saw logs for woodworking, according to Wandel model at least two at the height of the circular saw table and two at the height of the cutting saw
 • Print mode electricity
 • Transfer routers and other hardware from a large rack to a small black rack on the wall; more information from the government
 • Wood workspace; warm air knife for carpenter; more information from the government
 • Door pump for fire workspace door
 • Minifactory install rasp Cura, put profiles and settings in order, document; more information Rambo @slack
 • Ultimaker unpack-clean-pile-calibrate; more info thjt @slack
 • Wood workspace shelf gym
  • More space is required for the plastic fuse board for a larger box
  • Move the 80cm shelf spacing from the left edge of the shelf to the right side of the electrical panels
  • Move the end of the shelf from the centers on the left 20cm to the right
  • Assemble a new 100cm shelf spacing at the left end of the shelf
 • a better solution for cardboard collection
 • Labeling new waste containers and writing instructions
 • For electricians
  • Wood room air purifier; the cruise control off and replaced with the clutch cable connected to the machine
  • Replacement of the "new" column drill operating switch


SUUNNITELMAT

Remontti, loppuvuosi 2017 Tämän pohjalta lähdetään:

 • kuvan ehdotuksesta poiketen, ovi kemiahuoneeseen olisi 3d-tulostinten suunnasta?
 • Varmaa: seinä kompressorihuoneen suuntaan, siinä missä katto alkaa matalana.
 • Varmaa: vessa aiempaa pienikokoisempana
 • Neuvottelussa todettua: huoneen suunta muutetaan kapeaksi, kemiakaappi siirtyy ikkunan viereen
 • Jonkin verran epävarmaa: ovien sijoittelu
 • Jätetään myöhemmäksi: vanhat huonetta ympäröivät seinät, mitä niille tehdään

PLANS

'Renovation, rest of 2017' Based on this, we start:

 • Contrary to the picture suggestion, would the door to the chemistry room be from the direction of the 3D printers?
 • Sure: a wall in the direction of the compressor room, where the ceiling starts low.
 • Sure: the toilet is smaller than before
 • According to the meeting: the direction of the room is changed to a narrow one, the chemistry cabinet moves next to the window
 • Somewhat uncertain: the placement of the doors
 • Leave later: the old rooms are surrounded by walls, what is done to them

Uusi vessa 20171119.png