Steton Matricola

From Helsinki Hacklabin wiki
Revision as of 16:49, 24 April 2021 by Depili (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Tasohöylä Steton Matricola
Tasohöylän digitaalimittari
Yleisimmät säädöt
Öljyämisohjeet
Nuolilla merkityt kuusi öljykuppia. Kuvassa näkyvät myös kaksi taaempaa syöttörullaa ja höylän kurso.
Tasohöylän moottorin tehokilpi

Käyttö vain koulutetuille jäsenille - Only for qualified members

Höylää vain puhdasta puuta, sillä puussa mahdollisesti oleva hiekka tai ruuvit/naulat rikkovat hyölän terän. Only plane clean wood, because sand, nails or screws will damage the blades.

Turvallisuus / Safety

 • Pyydä koulutus ennen käyttöä - Ask for instructions before use
 • Käytä kuulonsuojaimia - Use hearing protection
 • Jos huoneen hätäseis-nappi painettiin pohjaan kun höylä oli käytössä on höylän kytkin käännettävä pois päältä ennen hätäseis-piirin vapauttamista - If the room wide emergency stop has been used make sure the planer is turned off before releasing the e-stop
 • Jos höylän sähköjohto on irroitettu varmista että kytkin on käännetty pois päältä ennen johdon kytkemistä - If the planer is disconnected make use that it is turned off before reconnecting

Ennen käyttöä / Before use

 1. Öljyä höylän syöttörullat, 6kpl öljykuppeja - Oil the feed rollers, 6pcs brass oil cups
  1. Avaa höylän päällä oleva luukku, huomioi purunpoistokotelo luukkua avatessa - Open the hatch on top of the planer, paying attention to the dust extraction adapter
  2. Lisää höylän öljypullosta tippa öljyä kaikkiin kuuteen syöttörullien öljykuppiin - Add a drop of oil from the planers oiler to each of the six oil cups
  3. Sulje luukku - Close the hatch
  4. Varmista että purunpoistokotelo asettui kunnolla paikalleen - Make sure that the dust extraction hood is seated properly
 2. Käynnistä puruimuri ja avaa tasohöylän sulkupelti - Turn on the dust collector and open the planer's blast gate
 3. Käynnistä höylä tähti-kolmio kytkimellä - Turn on the planer with the star-delta switch
  1. Käännä katkaisia ensin tähti-asentoon (merkitty myös start -tarralla) - Turn the switch to the star position (also marked with the Start label)
  2. Odota että höylän kierrosluku tasaantuu - Wait until the RPM stabilezes
  3. Käännä katkaisija kolmio-asentoon (merkitty myös run -tarralla) - Turn the switch to the delta position (also marked with the Run label)

Käytön jälkeen / After use

 • Puhdista höylä ja höylän ympäristö lastuista - Clean the planer and its surroundings from shavings
 • Sulje purunpoiston pelti - Close the dust collection blast gate
 • Varmista että höylän päälle jää vain ohjelappu ja öljypullo - Make sure that the instruction sheet and the oiler are the only things on top of the planer

Syöttörullien säätö

Jos höylä ei syötä työkappaletta kunnolla kokonaan höylän läpi tulee syöttörullia säätää. Pääasialliset säädöt ovat koneen päällä. Täältä voi säätää kuinka alhaalle rullat laskeutuvat lepoasennossa sekä keskimmäisen rullan ylärajaa. Näiden lisäksi liikkuvan pöydän alla on säätöruuvit pöydässä olevalle rullalle ja koneen sivupaneeleiden takaa löytyy säädöt syöttörullien jousien kireydelle.

Koneen tiedot / Machine information

 • Merkki / Make: Steton
 • Malli / Model: Matricola 0APF103 ?
 • Höyläysleveys leveys - Max width: 495mm
 • Höyläyskorkeus - Max height: noin / about 240mm
 • Digitaalinen korkeuden näyttö / Digital readout: Wixey WR550
 • Terien lukumäärä - Number of blades: 3
 • Moottori / Motor:
  • Malli / Model: Mez mohelnice AP112M 2S
  • 3-vaihemoottori / 3 phase motor
  • Teho / Power: 4,0kW
  • Jännite / Voltage: 380V
  • Virta / Current: 8,7A
  • Tehokerroin / Power factor: 0,88
  • Kierrosluku / RPM: 2000
 • Syöttönopeuksia / Feed speeds: rauhallinen ja pelottavan nopea / Pedestrian and ludicrous speed
 • Ikä / Age: Possibly 1978 vintage
 • Paino / Weight: ~600kg

Tehdyt korjaustoimenpiteet

 • 2019-04 - Puhdistettu möhnä syöttörullien ketjuvedosta
 • 2019-04 - Käännetty sähkönsyöttöpistoke 180-astetta
 • 2019-04 - Kiristetty kappaletta alaspäin painavien sormien ruuvit ja laitettu ruuvilukitetta
 • 2019-04 - Suunniteltu ja valmistettu uusi purunpoistoadapteri
 • 2019-04 - Pyöräytetty kierretappia terien kiristimien kierteissä
 • 2019-04 - Koneistettu uudet ruuvit teräkiristimiin
 • 2019-04 - Teroitettu terät
 • 2019-04 - Puhdistettu pyötä liottimella
 • 2019-05-07 - Asennettu Wixey WR550 DRO käyttö- ja asennusohje
 • 2019-07-04 - Säädetty syöttörullien jousia, ohuesti höylätty kappale kulkee nyt paremmin höylän läpi