Mobilepay

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

SisällysluetteloLeft column Finnish!

Right column English

Mobilepay

Yhdistyksellä on käytössä (10-2020 alkaen) Mobilepay tarvikevälityksen rahaliikenteeseen. Tämän laajentaminen myös limukassaan on selvityksen alla.

Lähitulevaisuudessa järjestelmällä voi maksaa laservanereja ja 3D-filamenttejä

Mobilepay

The association uses (from 10-2020) Mobilepay supplies brokerage for money transactions. Extending this to its slime is also under investigation.

In the near future, the system will be able to pay for laser plywood and 3D filaments

Kuinka asia toimii:

  • Ensimmäisellä kerralla tarvittaessa, lataa älypuhelimeen Mobilepay-sovellus ja luo tili sekä liitä maksukortti.
  • Laservanerihyllyssä on QR-koodin sisältäviä tarroja
  • Skannaa oikean tuotteen koodi, summa ja viesti on valmiiksi täytetty. Hyväksy maksu

Mikäli QR-koodin luku ei onnistu, maksun voi tehdä myös koodilla 12629 tai hakemalla Helsinki Hacklab. Syötä tällöin viestiksi tuote esim “Laservaneri 4mm”

Laserhuoneessa ja 3D-printtereillä on lisäksi erilliset maksukoodit vapaavalintaiselle summalle, jota käytetään jos tuotteelle ei ole omaa hintaa (jämälevyjen vapaaehtoinen maksu, 3D-filamentti metrihintaan)

How it works:

  • For the first time, if necessary, download the Mobilepay application to your smartphone and create an account and attach a payment card.
  • The laser plywood shelf has labels with a QR code
  • Scan the correct product code, amount and message is pre-filled. Accept payment

If the QR code cannot be read, payment can also be made with code 12629 or by applying to Helsinki Hacklab. In this case, enter the product eg “Laser plywood 4mm” as a message

The laser room and 3D printers also have separate payment codes for an optional amount, which is used if the product does not have its own price (optional payment for solid plates, 3D filament per meter)

Varajärjestelmä

Jos mobilepayn käyttö ei jostain syystä onnistu (ei maksukorttia, verkkoyhteys nurin etc), vaihtoehtona toimii manuaalinen menetelmä. Laita rahat kirjekuoreen, kuoreen päälle päivämäärä, nimi, summa ja tuote. Kuori Loungessa puhelimen alla olevaan metalliseen lukittuun lippaaseen. Lähetä sytemille sähköpostia nick @ iki piste fi jossa vastaavat tiedot, niin summa siirretään mobilepayn kautta kirjanpitoon

Backup system

If for some reason you cannot use mobilepay (no payment card, network connection fails etc), the manual method is an option. Put the date, name, amount and product on the envelope, on the envelope. Peel in the Lounge in the metal locked drawer under the phone. Send an email to the system nick @ iki dot fi with the corresponding information, and the amount will be transferred to the accounts via mobilepay

Taustatietoa

Mobilepay tilittää rahat yhdistyksen tilille päivittäin palvelumaksulla vähennettynä. Palvelumaksu on (10/2020) 6 snt tai 0.75% siirretystä summasta, kumpi nyt on isompi. Eli parin euron maksuissa palvelumaksun osuus on suhteessa suurempi. Lisäksi pankkimme veloittaa tilisiirrosta jonkun kertamaksun per tilitys-siirto.

QR-koodit on tulostettu P-Touch-ohjelmalla. Documents/My Labels/-hakemistossa on tiedosto, joka lukee CSV-tiedostosta tarroihin QR-koodin sisältämän URLin ja tekstin. CSV-tiedosto taas on kaavalla generoitu samassa hakemistossa majailevasta xlsx-tiedostosta.

Lisätiedot: sytem ja Hallitus

Background information

Mobilepay transfers the money to the association's account daily less the service fee. The service fee is (10/2020) 6 cents or 0.75% of the transferred amount, whichever is higher. In other words, in payments of a couple of euros, the share of the service fee is proportionally higher. In addition, our bank charges a one-time fee per bank transfer for a bank transfer.

QR codes are printed with P-Touch software. The Documents / My Labels / directory contains a file that reads the URL and text contained in the QR code from the CSV file to the labels. The CSV file, on the other hand, is generated by a formula from an xlsx file located in the same directory.

Additional information: sytem and Board