Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

From Helsinki Hacklabin wiki
Jump to: navigation, search

Yleinen toiminta

 • Helsinki Hacklab jatkaa perustehtäväänsä jäsentensä sekä lähiseutunsa tieteellisten, teknillisten, taiteellisten sekä kädentaidollisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Tätä toteutetaan ensisijaisesti jatkamalla joka tiistaisia avoimien ovien iltoja, koulutuksia, tiedottamista ja työtilan kehittämistä. Avoimissa tiistai-illoissa annetaan lyhyitä koulutuksia ja perehdytyksiä laitteisiin ja työvälineisiin, päävastuussa tilavastaavat.

Poikkeukset toiminnassa

Yhdistys mukauttaa toimintansa tartuntatautitilanteen ja viranomaisten ohjeistuksen perusteella. Tehdään yhteisiä päätöksiä, joiden avulla voidaan pitää yhdistyksen työtila turvallisena. Kaikki muut tässä mainitut suunnitelmat ovat alisteisia näille toimenpiteille.

Koulutukset

 • Järjestetään mahdollisuuksien mukaan koulutuksia koneistuksesta, elektroniikasta, digitaalitekniikasta ja muista aiheista yhdistyksen jäsenten kiinnostukset huomioon ottaen. Järjestetään eritasoisia koulutuksia sekä aloittelijoille että harrastajille.
 • Opastetaan jäsenistöä työvälineiden turvalliseen käyttöön lyhyillä koulutuksilla.
 • Jatketaan laserleikkurin koulutusten materiaalien kehittämistä ja jäsenistön kurssitusta.
 • Kannustetaan jäseniä jakamaan osaamistaan toisilleen ja järjestämään erilaisia oppimistilaisuuksia

Tiedotus ja toiminta verkossa

 • Nettisivut pidetään päivitettyinä ja toiminnasta tiedotetaan verkossa aktiivisesti. Wikin sisältö pidetään ajantasaisena ja itsenäistä työskentelyä tukevana.
 • Toimintaa voi seurata verkossa julkaistavista valokuvista ja sosiaalisesta mediasta.
 • Jatketaan tekemättömien ja keskeneräisten töiden seurannan työvälineen käyttöönottoa hallituksen, tilavastaavien ja muun jäsenistön käyttöön.

Tapahtumat

 • Yhdistys osallistuu sekä kotimaisiin että mahdollisuuksien mukaan ulkomaisiin tapahtumiin.
 • Helsinki Hacklab lähtee mahdollisuuksien mukaan yksin tai yhdessä hacklab.fi-yhteistyöverkoston kanssa esimerkiksi seuraaviin tapahtumiin: Assembly Summer ja mahdolliset hacklab.fi-tapahtumat.
 • Yhdistys järjestää tapahtuman Hacklab Summit Finland 2021½. Tapahtumaan ohessa järjestetään lapsille ja perheille suunnattu ilmainen ja avoin tapahtuma Robotit Strömbergin puistossa. Huomioidaan formaatin uudistamistarve.

Yhteistyö

 • Jatketaan yhteistoimintaa Suomen muiden hacklab-yhdistysten kanssa, hacklab.fi-verkoston kehittämistä ja yhteistyötä Suomen Avaruustutkimusseuran kanssa.
 • Toimitaan yhdessä taiteilijoiden ja esiintyjien kanssa yhteistyöprojektien kehittämisessä.
 • Rakennetaan kansainvälisiä yhteyksiä muihin järjestöihin mm. osallistumalla ulkomaisiin tapahtumiin.

Avoimuusperiaatteet

 • Helsinki Hacklabin opiskeluympäristössä osallistutaan jakamistalouteen sekä suositaan avoimia teknologioita.
 • Jäseniä kannustetaan jakamaan tuotoksiaan avoimilla lisensseillä, dokumentoimaan toimintaa, päivittämään ohjeistuksia ja tekemään näistä kaikkien saavutettavissa olevia.
 • Yhdistyksen toimintaan tutustuminen ei edellytä jäsenyyttä ja yhteisiä hacklab.fi-verkkopalveluita ylläpidetään sekä omille jäsenille, muiden kaupunkien Hacklab-yhteisöjen jäsenille sekä muille ulkopuolisille henkilöille.
 • Yhdistyksen työkalut ovat kaikkien jäsenten käytettävissä ja jäseniä kannustetaan jakamaan toisilleen osaamistaan, materiaaleja ja työvälineitään

Turvallisuus ja yhdenvertaisuusperiaatteet

 • Järjestetään workshop, jossa luonnostellaan hallitukselle vahvistettavaksi yhdistyksen työtilan säännöt ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpiteet
 • Määritellään samoin miten työtilan säännöt laajenevat fyysisen työtilan ulkopuolelle ja verkkoon

Lisäksi

 • Jatketaan paineilmaverkoston rakentamista
 • Kehitetään piha-aluetta
 • Järjestetään uusia tiloja työskentelyyn
 • Rakennetaan puu-CNC -laitetta