Toimintakertomus vuodesta 2019

From Helsinki Hacklabin wiki
Revision as of 13:18, 17 May 2020 by Jssmk (talk | contribs) (Yleinen toiminta ja työtilan kehittäminen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Yleinen toiminta ja työtilan kehittäminen

 • Helsinki Hacklab toteutti perustehtäväänsä jäsentensä sekä lähiseutunsa tieteellisten, teknillisten, taiteellisten sekä kädentaidollisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseksi.
 • Yhdistys kehitti työtilaansa Pitäjänmäellä entistä paremmaksi:
  • Tehtiin lattian maalausta
  • Hankittiin puutyötilaan uusia koneita
  • Aloitettiin paineilmaverkon rakentaminen
  • Pidettiin kevätsiivous
  • Rakennettiin puutyötilan puruimurin putkisto uudestaan
  • Aloitettiin siivouspalvelujen osto
 • Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytiin muutoksia yhdistyksen sääntöihin

Koulutukset

 • Yhdistys järjesti seuraavia koulutuksia vuoden 2019 aikana
  • Elektroniikan epäteoreettiset perusteet -kurssi, 8 kokoontumiskertaa
  • Piirilevyn suunnittelu ja toteutus pintaa syvemmältä, 7 krt
  • Alumiinin hitsauskurssi, 5 krt
  • Fusion360-mallinnuksen perusteet, 5 krt
  • Puutyötilan yhden illan kursseja: sorvaus, perustyökalut
  • Laserleikkurin käyttökoulutuksia useina iltoina

Tiedotus ja toiminta verkossa

 • Jäseniä tiedotettiin ajankohtaisista asioista jäsenkirjeillä ja blogia päivitettiin tiedotusasioilla 15 kertaa
 • Wikin sisältöä pidettiin ajantasaisena
 • Toimintaa saattoi seurata verkossa säännöllisesti julkaistavista valokuvista ja sosiaalisesta mediasta.

Tapahtumat

 • Yhdistys osallistui vuoden aikan sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tapahtumiin.
 • Olimme mukana tai yhdessä hacklab.fi-yhteistyöverkoston kanssa seuraavissa tapahtumissa
  • Disobey
  • Kirjasto Oodin robotiikkapäivä
  • Hupicon
  • Assembly Summer
  • Tampereen Hacklab Summit Finland 2019
 • Yhdistys järjesti alkukesällä tapahtuman Hacklab Summit Finland 2019½. Tapahtumaan ohessa järjestettiin lapsille ja perheille suunnattu ilmainen ja avoin tapahtuma Robotit Strömbergin puistossa.
 • Yhdistys kutsuttiin mukaan kaupungin järjestämään kahteen kaupunkikulttuurin kehittämistapahtumaan, jossa kuultiin paikallisten toimijoiden mielipiteitä kulttuuritoiminnan olosuhteista Helsingissä.
 • Osallistuttiin yhdessä hacklab.fi:n ja CitySecin kanssa Chaos Communication Camp -tapahtumaan Saksassa loppukesällä 2019

Yhteistyö

 • Jatkoimme yhteistoimintaa Suomen muiden hacklab-yhdistysten kanssa, hacklab.fi-verkoston kehittämistä ja yhteistyötä Suomen Avaruustutkimusseuran kanssa.
 • Haimme jäsenyyttä hacklab.fi-kattojärjestössä Hacklab ry:ssä.
 • Syvennettin yhteistyötä pohjoismaisen hackerspace-verkosto Cold Northin kanssa.