Ero sivun Kulukorvaukset versioiden välillä

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
(Submit your purchase idea)
 
(Näytettyjen versioiden välissä on 4 versiota, jotka ovat yhden käyttäjän tekemiä.)
Rivi 1: Rivi 1:
== Submit your purchase idea ==
+
== Lähetä ostosideat ==
  
Post your idea in Slack using channel '''#hankinnat'''
+
Lähetä ideasi Slackiin kanavalla ''' #hankinnat '''
  
* Start a new message with information what you're going to buy and approximate price.
+
* Aloita uusi viesti, jossa on tiedot siitä, mitä aiot ostaa, ja arvioitu hinta.
* Purchases below 50€ can be bought without pre-approval.
+
* Alle 50 € ostoksia voi ostaa ilman ennakkohyväksyntää.
* Purchases above 50€ need approval from a board member. After approval  with the reference number you can buy it.
+
* Yli 50 € ostot edellyttävät hallituksen jäsenen hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen viitenumerolla voit ostaa sen.
* Everyone can comment freely about purchase ideas
+
* Jokainen voi kommentoida vapaasti ostoideoita, kommenteilla on merkitystä hyväksyntään.
* If the board isn't answering, you can ping them.  @matti.nummi first (the purchasing manager)
+
* Jos hallitus ei vastaa, voit pingata heitä, @ matti.nummi ensin (ostopäällikkö).
* Other board members: @jssmk @extechop @markusjm @rambo @knorad @basscadet @Ara
+
* Muut hallituksen jäsenet: @jssmk @extechop @markusjm @rambo @knorad @basscadet @Ara
* Please, discussions only in threads if possible, one message per purchase! You can set notification to Your threads for easy follow up.
+
* Keskustelkaa vain säikeissä, mikäli mahdollista, yksi viesti ostoa kohti! Voit asettaa ilmoituspyynnön ketjuihisi seurannan helpottamiseksi.
* Channel bridging (mainly matrix?) does not unfortunately support threads. Please use slack.
+
* Kanavien silloitus (pääasiassa matriisi?) Ei valitettavasti tue ketjuja. Käytä Slack:iä.
  
A board member will tag your idea with a ref number that helps us to track them. A ref number is not an approval yet and dismissed ideas are also assigned.
+
Hallituksen jäsen merkitsee ideasi viitenumerolla, joka auttaa meitä seuraamaan niitä. Viitenumero ei ole vielä hyväksyntä, ja myös hylätyt ideat määritetään.
  
== Get reimbursed of your purchase ==
+
== Hanki hyvitystä ostoksestasi ==
  
If you have not received a personal Holvi reimbursement link yet, please ask for one first! Keep the link to yourself, you can reuse it many times.
+
Jos et ole vielä saanut henkilökohtaista Holvin korvauslinkkiä, pyydä sellainen hallitukselta!
 +
Talleta linkki itsellesi, voit käyttää sitä monta kertaa.
  
* After you have received support for your idea, or it is less than 50 euros, you can buy the items.
+
* Kun olet saanut ideasi tuen tai jos se on alle 50 euroa, voit ostaa tuotteet.
* Keep the receipts or other documents about any fees you have paid. If you buy used items from private owners, you can take a photo of the item etc.
+
* Säilytä maksamasi kuitit tai muut asiakirjat. Jos ostat käytettyjä tuotteita yksityisiltä omistajilta, voit ottaa niistä kuvan jne.
* Send a reimbursement request in Holvi with the reference number (added in the thread) from a board member. Add pictures of the receipts in the Holvi request.
+
* Lähetä korvaushakemus Holvissa viitenumerolla, jonka hallituksen jäsen on lisännyt keskusteluun. Lisää kuvat kuiteista Holvi-pyyntöön.
* Purchases below 50€ are reimbursed without pre-approval but need the reference number.
+
* Alle 50 euron ostot korvataan ilman ennakkohyväksyntää, mutta tarvitsevat viitenumeron.
* Hacklab board only guarantees to reimburse higher than 50€ purchases that have pre-approval.
+
* Hacklabin hallitus takaa yli 50 euron ostojen korvaamisen vain jos sillä on ennakkohyväksyntä.
* Purchases above 50€ made without pre-approval may or may not be reimbursed, you take the risk.
+
* Yli 50 euron ostot, jotka on tehty ilman ennakkohyväksyntää, voidaan hyvittää tai olla korvaamatta, otat riskin.
* Include the reference number you have received in your reimbursement claim
+
* Sisällytä saamasi viitenumero korvaushakemukseen

Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2021 kello 15.35

Lähetä ostosideat

Lähetä ideasi Slackiin kanavalla #hankinnat

 • Aloita uusi viesti, jossa on tiedot siitä, mitä aiot ostaa, ja arvioitu hinta.
 • Alle 50 € ostoksia voi ostaa ilman ennakkohyväksyntää.
 • Yli 50 € ostot edellyttävät hallituksen jäsenen hyväksyntää. Hyväksynnän jälkeen viitenumerolla voit ostaa sen.
 • Jokainen voi kommentoida vapaasti ostoideoita, kommenteilla on merkitystä hyväksyntään.
 • Jos hallitus ei vastaa, voit pingata heitä, @ matti.nummi ensin (ostopäällikkö).
 • Muut hallituksen jäsenet: @jssmk @extechop @markusjm @rambo @knorad @basscadet @Ara
 • Keskustelkaa vain säikeissä, mikäli mahdollista, yksi viesti ostoa kohti! Voit asettaa ilmoituspyynnön ketjuihisi seurannan helpottamiseksi.
 • Kanavien silloitus (pääasiassa matriisi?) Ei valitettavasti tue ketjuja. Käytä Slack:iä.

Hallituksen jäsen merkitsee ideasi viitenumerolla, joka auttaa meitä seuraamaan niitä. Viitenumero ei ole vielä hyväksyntä, ja myös hylätyt ideat määritetään.

Hanki hyvitystä ostoksestasi

Jos et ole vielä saanut henkilökohtaista Holvin korvauslinkkiä, pyydä sellainen hallitukselta! Talleta linkki itsellesi, voit käyttää sitä monta kertaa.

 • Kun olet saanut ideasi tuen tai jos se on alle 50 euroa, voit ostaa tuotteet.
 • Säilytä maksamasi kuitit tai muut asiakirjat. Jos ostat käytettyjä tuotteita yksityisiltä omistajilta, voit ottaa niistä kuvan jne.
 • Lähetä korvaushakemus Holvissa viitenumerolla, jonka hallituksen jäsen on lisännyt keskusteluun. Lisää kuvat kuiteista Holvi-pyyntöön.
 • Alle 50 euron ostot korvataan ilman ennakkohyväksyntää, mutta tarvitsevat viitenumeron.
 • Hacklabin hallitus takaa yli 50 euron ostojen korvaamisen vain jos sillä on ennakkohyväksyntä.
 • Yli 50 euron ostot, jotka on tehty ilman ennakkohyväksyntää, voidaan hyvittää tai olla korvaamatta, otat riskin.
 • Sisällytä saamasi viitenumero korvaushakemukseen