Tulityöhuone

Helsinki Hacklabin wiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

General instructions | Yleisohjeita

 • Always return all tools you have used to their proper place.
 • Keep boxes closed, or they will fill up with deposited metal dust.
 • Always clean up after working, irrespective of the amount of work you did.
  1. Brush trash from work surfaces to the floor.
  2. Brush all loose trash from floor to one pile.
  3. Move pile to trash using dustpan.
 • All work surfaces must be left empty.
 • Palauta aina käyttämäsi työkalut takaisin paikalleen.
 • Pidä kaikkien laatikoiden kannet aina kiinni, muuten ne ovat täynnä härmistynyttä metallitomua.
 • Siivoa tila aina käytön jälkeen, tehdyn työn määrästä riippumatta.
  1. Siivoa harjalla roskat työpinnoilta lattialle.
  2. Harjaa lattialta roskat kasaan.
  3. Siirrä kihvelillä ja harjalla kasa roskikseen.
 • Kaikki työtasot tulee jättää tyhjiksi.

Safety | Turvallisuus

 • Protect your hearing, eyesight and breathing.
 • BEWARE OF THE ARC – when welding everyone present must be aware of start of welding.
 • After fire-type work you must stay around for about an hour to keep an eye for fires breaking out.
 • Suojaa kuulo, näkö ja hengitys.
 • VARO VALOKAARTA – hitsatessa pitää huolehtia kaikille läsnäolijoille tieto hitsauksen alkamisesta.
 • Tulitöiden tekemisen jälkeen täytyy läbillä olla vartiossa tulen syttymisen varalta tunnin verran.

Equipment and tools | Laitteet ja työkalut

NOTE! The ceramic oven is not ready to use yet.

 • drill
 • saws for both steel and aluminum
 • grinders, both handheld and saw-type
 • both MIG and TIG welding machines

Aluminium saw | Alumiinisirkkeli

Alumiinisirkkeli.jpg

Use for aluminium, brass, bronze and other similar soft metals. Observe closely when cutting copper, it might get stuck on the blade surface. The blade cuts from below using the handle. Do not pull up the lever too hard. Cutting steel is absolutely forbidden!

Metal saw | Metallisirkkeli

Metallisaha sirkkeli.jpg

For cutting steel and other iron metals.

Use patience when cutting, do not rush. Attach your workpiece well. Cutting liquids can be used moderately, e.g. spray bottle. Don't make a mess and clean up afterwards.

Welding | Hitsaus

Telwin tig 252.jpg
 • Prepare yourself, the materials and the work site. If you don't have routines for this, ask around during open Tuesdays.
 • Make a log book entry in the Welder's log.
 • Weld. Close the gas bottle when you take a break (=leave the room). The hoses leak gas.
 • Finally close bottle, disconnect electricals, note gas reading into the log, and return the worksite to its original state.
 • Valmistele itsesi, materiaalit ja työpiste. Jos sinulla ei ole tähän rutiinia, tiistaisin kyselemällä saa parhaiten homman alkuun.
 • Kirjaa itsesi Hitsarin lokikirjaan.
 • Hitsaa. Sulje kaasupullo kun pidät tauon (=lähdet huoneesta). Letkut vuotavat kaasua turhaan.
 • Lopuksi sulje pullo, irrota sähkölaitteet verkosta, kirjaa kaasulukema lokikirjaan ja palauta työpiste alkutilaansa.

Telwin TIG original manual.

Other tools